Linie Zawieszkowe


Linie Galwaniczne Zawieszkowe

linie galwaniczne zawieszkowe1 linie galwaniczne zawieszkowe2 linie galwaniczne zawieszkowe3 linie galwaniczne zawieszkowe4
linie galwaniczne zawieszkowe5 linie galwaniczne zawieszkowe6 linie galwaniczne zawieszkowe7 linie galwaniczne zawieszkowe8
linie galwaniczne zawieszkowe9 linie galwaniczne zawieszkowe10 linie galwaniczne zawieszkowe11 linie galwaniczne zawieszkowe12


Projektujemy i wykonujemy linie galwaniczne do obsługi ręcznej lub sterowane automatyczne. Oferujemy linie zawieszkowe, bębnowe lub do obróbki w koszach. W zakres naszej oferty wchodzi również modernizacja, automatyzacja, dostosowywanie do zmian technologii, remonty oraz przenoszenie istniejących linii galwanicznych. Projekty wykonywane są zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika i stosowanej technologii.

Najczęściej wykonujemy linie galwaniczne wyposażone w transportery bramowe ale możemy wykonać linie z innym rodzajem transportu. Opracowane przez nas transportery bramowe poruszają się po torach z rur ze stali kwasoodpornej. Zapewnia to wysoką dokładność pozycjonowania - a więc zwiększa się trwałość gniazd na których kładzie się nośnik zawieszek lub bęben. Małe opory toczenia wydłużają wielokrotnie trwałość kół jezdnych. Materiał rury eliminuje zjawisko osypywania się rdzy do wanien z kąpielami. Konstrukcja transporterów jest stalowa, piaskowana i malowana lakierem epoksydowym dwuskładnikowym odpornym na odczynniki chemiczne. Prędkość jazdy transportera wynosi około 36m/min, prędkość podnoszenia około 12m/min. z możliwością regulacji za pomocą falownika. Na transporterach znajduje się pulpit z przyciskami sterowania ręcznego. Od strony pomostu dozorowego transportery bramowe są wyposażone w wyłączniki zabezpieczające przed najechaniem na obsługę. Urządzenia posiadają również zabezpieczenie przed położeniem nośnika zawieszek lub bębna na zajęte stanowisko robocze.

Konstrukcja urządzenia wykonana jest z kształtowników stalowych (profile zamknięte), piaskowanych, malowanych farbami epoksydowymi dwuskładnikowymi odpornymi na odczynniki chemiczne. Konfiguracja linii zależna jest od wymagań użytkownika oraz od kształtu i wielkości pomieszczenia będącego do dyspozycji.
Najczęściej budowane są linie jedno lub dwurzędowe z transporterami poprzecznymi.

Większość wanien wykonujemy z polipropylenu. Materiał wanien procesowych dobieramy w zależności od parametrów fizykochemicznych kąpieli. Możliwe jest ustawienie i stała kontrola wielkości przepływu wody w płuczkach przepływowych dzięki zastosowaniu zaworów i rotametrów na doprowadzeniu wody do każdej płuczki. Grzanie kąpieli realizowane jest przez nagrzewnice wodne zawieszone na ścianach bocznych wanien lub przez grzałki elektryczne. Regulacja temperatury nadzorowana jest przez sterownik, a wszystkie informacje o temperaturze zadanej i rzeczywistej pojawiają się na panelu operatorskim. Do wyposażenia wanien stosujemy elementy tylko renomowanych firm np.: gniazda - z firmy AMPAC, przepływomierze - z firmy GEORG FISCHER , elementy grzania - z firmy NUGA lub MAZURCZAK, tytanowe nagrzewnice lub chłodnice - z firmy SCHUMACHER.
Wanny ustawione są na kształtownikach metalowych wspartych na słupkach, co umożliwia grawitacyjny spływ kąpieli i wód popłucznych z wanien.

System wyciągów stanowiskowych wykonujemy z polipropylenu i PCV. Ssawy szczelinowe usytuowane są na dłuższych obrzeżach wanien procesowych i połączone z kolektorem wyciągowym z PCV. Stosujemy odkraplacze, skrubery i turbiny wyciągowe wykonane z tworzyw sztucznych. Są to najczęściej urządzenia firmy SCHEIDT. Przy większych instalacjach stosujemy system do przedmuchu powietrza nad powierzchnią kąpieli. Zwiększa to znacznie efektywność wyciągu i pozwala na zmniejszenie ilości wyciąganego powietrza.

Automatyka linii galwanicznych oparta jest na sterowniku renomowanej firmy SIEMENS. Pracuje w systemie komunikacji PROFIBUS DP co pozwala na prowadzenie diagnostyki i pełnego serwisu poprzez modem telefoniczny. Opracowane w trakcie wieloletnich doświadczeń oprogramowanie pozwala na łatwe i intuicyjne sterowanie pracą linii.

System automatyki umożliwia:

  • pracę automatyczną,
  • pracę ręczną linii galwanicznej (możliwe ręczne sterowanie transportera z pulpitu przy transporterze),
  • sygnalizację stanów awaryjnych,
  • sterowanie prostownikami, (automatyczne załączanie zadanego prądu, gdy bęben lub zawieszka znajdzie się na stanowisku prądowym i wyłączanie bezpośrednio przed wyjęciem, obliczanie wartości prądów dla każdego bębna czy zawieszki),
  • sterowanie filtrami,
  • sterowanie dozownikami (zliczanie amperogodzin i automatyczne dozowanie)
  • automatyczne utrzymywanie temperatury kąpieli,
  • automatyczne ważenie detali w bębnach,
  • archiwizację wartości analogowych,
  • prowadzenie zbiorczego oraz szczegółowego raportu dla poszczególnych detali,
  • wydruki raportów z przebiegu procesu dla każdego detalu.
  • Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie umożliwia użytkownikowi łatwe tworzenie nowych programów użytkowych lub ich modyfikacje z możliwością zachowania dotychczasowych. Użytkownik ma możliwość ustalania:

  • długości czasu cyklu pracy,
  • czasu ociekania,
  • czasu postoju,
  • czasu uspokojenia dla każdego stanowiska,
  • Linie galwaniczne firmy Industrial Service wykonane są zgodnie z zaleceniami unijnymi i posiadają deklarację zgodności WE.               Copyright © 2005 Industrial Service