Raportowanie


Raportowanie


Raportowanie1 Raportowanie2 Raportowanie3 Raportowanie4

Oferujemy systemy archiwizacji i raportowania. Takie oprogramowanie umożliwia:

  • zapisywanie wszystkich danych z produkcji
  • rejestrację stanów alarmowych z pracy linii
  • możliwość sporządzania dokładnych raportów (dobowych, miesięcznych, kwartalnych) gotowych do wydruku.


  • Do tworzenia aplikacji archiwizacji i raportowania opartych o komputery klasy PC wykorzystujemy oprogramowanie:
  • Visual Basic
  • C++


  •            Copyright © 2005 Industrial Service