Neutralizatory


Podczyszczalnie ścieków galwanicznych


Podczyszczalnie ścieków galwanicznych1 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych2 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych3 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych4
Podczyszczalnie ścieków galwanicznych5 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych6 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych7 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych8
  Podczyszczalnie ścieków galwanicznych9 Podczyszczalnie ścieków galwanicznych10  

Podczyszczalnie charakteryzują się rozwiązaniami techniczno - technologicznymi spełniającymi wymogi BAT oraz dyrektyw IPPC, wygodą i łatwością obsługi, a także wysoką niezawodnością użytkową. Podczyszczalnie firmy Industrial Service spełniają wymogi dotyczące jakości wód zrzucanych do kanalizacji. Stała kontrola parametrów zrzucanych ścieków eliminuje możliwość zrzutu ścieków o stężeniach przekraczających dopuszczalne wartości.

Wpływ ewentualnej awarii na działanie podczyszczalni został wykluczony.
Konstrukcja neutralizatorów zapewnia maksymalnie wysoką niezawodność działania i do minimum ogranicza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Zbiorniki i instalacje rurowe wykonujemy z tworzyw sztucznych. Konstrukcje stalowe są piaskowane i malowane chemoodporną farbą epoksydową dwuskładnikową.

Układ sterowania podczyszczalni pozwala na rejestrację i stałe przechowywanie takich danych jak:

  • wartości pH
  • wartości redoks
  • poziomy
  • przepływy
  • czasy załączeń pomp i innych urządzeń

  • Istnieje możliwość zdalnego dostępu do informacji aktualnych i przechowywanych w układzie sterowania podczyszczalni, które dają obraz pracy neutralizatora; na przykład w sieci wewnętrznej firmy. Informacje te mogą być przedstawione w formie tabel lub wykresów czasowych w dowolnie ustalanych ramach. Zarejestrowane parametry lub przebiegi czasowe można wywołać nawet po kilku latach.

    Firma Industrial Service zapewnia zdalny serwis telefoniczny przez sieć telefoniczną lub internet.
               Copyright © 2005 Industrial Service