Witamy


Automatyka

Automatyka1 Automatyka2 Automatyka3 Automatyka4
Automatyka5 Automatyka6 Automatyka7 Automatyka8
  Automatyka9 Automatyka10  


Automatyka linii galwanicznych oparta jest na sterowniku renomowanej firmy SIEMENS. Pracuje w systemie komunikacji PROFIBUS DP co pozwala na prowadzenie diagnostyki i pełnego serwisu poprzez modem telefoniczny. Opracowane w trakcie wieloletnich doświadczeń oprogramowanie pozwala na łatwe i intuicyjne sterowanie pracą linii.

System automatyki umożliwia:
 • pracę automatyczną,
 • pracę ręczną linii galwanicznej (możliwe ręczne sterowanie transportera z
 • pulpitu przy transporterze),
 • sygnalizację stanów awaryjnych,
 • sterowanie prostownikami,
 • automatyczne załączanie zadanego prądu, gdy bęben lub zawieszka znajdzie się na stanowisku prądowym i wyłączanie bezpośrednio przed wyjęciem,
 • obliczanie wartości prądów dla każdego bębna lub zawieszki,
 • sterowanie filtrami,
 • sterowanie dozownikami (zliczanie amperogodzin i automatyczne dozowanie)
 • automatyczne utrzymywanie temperatury kąpieli,
 • automatyczne ważenie detali w bębnach,
 • archiwizację wartości analogowych,
 • prowadzenie zbiorczego oraz szczegółowego raportu dla poszczególnych detali,
 • wydruki raportów z przebiegu procesu dla każdego detalu.


 • Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie umożliwia użytkownikowi łatwe tworzenie nowych programów użytkowych lub ich modyfikacje z możliwością zachowania dotychczasowych. Użytkownik ma możliwość ustalania:

 • długości czasu cyklu pracy,
 • czasu ociekania,
 • czasu postoju,
 • czasu uspokojenia dla każdego stanowiska,
 • Proponujemy też wykonanie wizualizacji, raportowania i archiwizacji oraz możliwość diagnozowania pracy linii poprzez sieć.

  Dokumentacja branży elektrycznej wykonywana jest w programie EPLAN P8 i dostarczana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.             Copyright © 2005 Industrial Service